* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Igra (kompozicija 3 skulpture)

2017.,boksit-lički kamen
6x12x6cm + 8x12x10cm + 6x12x7cm
Igra (kompozicija 3 skulpture) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R