* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Jahačica

2016 lički -litiotis vapnenac
13x18x12cm
privatno vlasništvo, Italija
Jahačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R