* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Jahačica III"

2013.,mramor,27x40x35cm
privatno vlasništvo, Rasoja
" Jahačica III" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R