* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Jahačica IV "

2013., mramor
16x12x12cm
privatno vlasništvo
" Jahačica IV " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R