* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Klizačica

2016., boksit-lički kamen
23x14x10cm
privatno vlasništvo, Ljubljana
Klizačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R