* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ležeća Venera

2014. mramor
dužina 16 cm
privatno vlasništvo
Ležeća Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R