* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ležeća Venera

2014. mramor
dužina 16 cm
privatno vlasništvo
Ležeća Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R