* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ma nemoj ...

2015.,lički kamen-boksit
13x6x4cm
privatno vlasništvo
Ma nemoj ... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R