* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ma nemoj...

2015.,lički kamen
26x13x9cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Ma nemoj... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R