* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ma nemoj...

2015.,lički kamen
26x13x9cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Ma nemoj... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R