* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2015.,lički kamen-boksit
18x13x8cm
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R