* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2016.,boksit-lički kamen
22,5x18,5x10,5cm
privatno vlasništvo
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R