* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Mala crna haljina

2018., lički kamen
22,7x11,5x9,7cm
privatno vlasništvo
Mala crna haljina Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R