* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Maratonka

2017., bizek
30,5x28,5x12,4cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Zagreb
Maratonka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R