* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Matematičarka

2015.,lički kamen-boksit
24x7x8cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Matematičarka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R