* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Matematičarka

2015.,aluminij
24×8x7cm + postament
privatno vlasništvo
Matematičarka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R