* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Odmaram

2014., mramor
dužina 22 cm
privatno vlasništvo, Pula
Odmaram Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R