* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Odmor"

2011., granit, 12 x 30 x 10 cm
izagano 2011. Muzej grada Skradina, Skradin
privatno vlasništvo, Španjolska
"Odmor" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R