* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Odmor"

2011., granit, 12 x 30 x 10 cm
izagano 2011. Muzej grada Skradina, Skradin
privatno vlasništvo, Španjolska
"Odmor" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R