* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pala na kušin

2017., kamen
18x26x10cm
privatno vlasništvo
Pala na kušin Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R