* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Plesačica

2014, mramor
7,5x5,7x6,5cm
privatno vlasništvo, Gospić
Plesačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R