* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Plesačica

2014, mramor
7,5x5,7x6,5cm
privatno vlasništvo, Gospić
Plesačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R