* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pogurala fiću

2018., mramor
10x26x8cm
privatno vlasništvo
Pogurala fiću Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R