* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ponos

2014., mramor, V.37cm
izlagano sibanj.2014.GALERIJA ETK, Zagreb
privatno vlasništvo, Zagreb
Ponos Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R