* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera IX "

kamen, 2005., 9×6×21cm
izlagano 2005. Galerija Arho, Zagreb
privatno vlasništvo, Zagreb
" Venera IX " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R