* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Potrčala

2018., mramor
28,9x18,5x9,3cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Beograd
Potrčala Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R