* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Puše jako

2017., mramor
24x19x12cm
privatno vlasništvo, Šabac
Puše jako Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R