* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Puše jako

2017., mramor
24x19x12cm
privatno vlasništvo, Šabac
Puše jako Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R