* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sa plaže

2016., kamen
86x21x19cm
privatno vlasništvo, Karlovac
Sa plaže Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R