* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Skok

2015.,lički kamen-boksit
visina 13 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Skok Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R