* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sloboda

2017.,boksit-lički kamen
46,5x27,5x15,5cm
privatno vlasništvo, Švicarska
Sloboda Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R