* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Stižem

2017., boksit-lički kamen
10x7x6cm
Stižem Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R