* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Šuljam se

2017., mramor
27x15x10cm
privatno vlasništvo
Šuljam se Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R