* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Trkačica

2016., mramor
33,0x9,5x13,5cm
privatno vlasništvo
Trkačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R