* U ATELJEU* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Trkačica

2016., mramor
visina 17,5 cm
privatno vlasništvo, Beograd
Trkačica  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R