* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Trkačica

2016.,lički kamen
38x21x17cm
Trkačica  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R