* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Umorna

2013., lički kamen,(iz Volarice)
34x23x26cm,
fundus Muzeja Like Gospić
Umorna Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R