* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Uplašena"

2012, mramor, 16x18x7cm
privatno vlasništvo, Zagreb
"Uplašena" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R