* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uprkos buri

2018., mramor
41,6x13.6x10,5cm
privatno vlasništvo
Uprkos buri Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R