* 1/ U ATELJEU - ZAGREB* 2 / U ATELJEU - RASOJA* 3 / U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Uprkos buri

2018., mramor
41,6x13.6x10,5cm
privatno vlasništvo
Uprkos buri Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R