* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Uzjahala bika "

2013., mramor
15,5 x 12 x 8 cm
privatno vlasništvo
" Uzjahala bika " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R