* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016, mramor
34x12x10cm
Privatno vlasništvo, Švicarska
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R