* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016., mramor
12x23x9cm
privatno vlasništvo
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R