* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016.,boksit,lički kamen
53x30x22cm ( bez postamenta)
privatno vlasništvo, Kragujevac
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R