* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016.,boksit,lički kamen
53x30x22cm ( bez postamenta)
privatno vlasništvo, Kragujevac
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R