* U ATELJEU* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2016., mramor
8x16x10 cm
privatno vlasništvo, Beograd
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R