* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera V"

2012. mramor
21.5 x 10 x 10 cm
privatno vlasništvo, Split
" Venera V" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R