* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera VII

2012., mramor, 21×21×16cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Venera VII Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R