* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Misliš da čekam...

2015.,lički kamen-boksit,v.9,8cm
izlagano na međunarodnoj izložbi Minijature2015.
privatno vlasništvo, Zagreb
Misliš da čekam... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R