* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Misliš da čekam...

2015.,lički kamen-boksit,v.9,8cm
izlagano na međunarodnoj izložbi Minijature2015.
privatno vlasništvo, Zagreb
Misliš da čekam... Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R