* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2015., kamen
47x18x15cm
Privatno vlasništvo, Kragujevac
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R