* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2015., kamen
47x18x15cm
Privatno vlasništvo
Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R