* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera VI

2010., mramor
49×24×20cm
privatno vlasništvo, Beograd
Venera VI Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R