* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera VI

2010., mramor
49×24×20cm
privatno vlasništvo, Beograd
Venera VI Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R