* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera ili jaje...?

2015. granit
visina 20,5 cm
Venera ili jaje...? Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R