* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera na srcu

2016.,boksit-lički kamen
16x13x13cm
Venera na srcu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R