* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera VIII "

2013. mramor
10 x 10 x 10 cm
privatno vlasništvo, Zadar
" Venera VIII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R