* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera VIII "

2013. mramor
10 x 10 x 10 cm
privatno vlasništvo, Zadar
" Venera VIII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R