* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera XIII "

2010., mramor
v. 14 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Venera XIII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R