* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Venera XIII "

2010., mramor
v. 14 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Venera XIII " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R