* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera XIV

2013., mramor
visina 23 cm
privatno vlasništvo, Beograd
Venera XIV Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R