* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera XVII

2014.,lički kamen, v.20cm
izlagano sibanj.2014.GALERIJA ETK, Zagreb
privatno vlasništvo
Venera XVII Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R